Wat doen wij?

Een bedrijf kent vele risico’s. Om al deze risico’s tot het minimum te beperken, hebben wij samen met een aantal bestaande en nieuwe bedrijven in 2002 een coöperatie gevormd met als doelstelling alles in goede banen te leiden.
Op deze manier hebben wij een goede groep mensen samengebracht waarbij kwaliteit en continuïteit gewaarborgd is.

We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Bent of kent u een ondernemer voor wie de administratie een blok aan het been is, of iemand die voor zichzelf wil beginnen, dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen alles op een rij zetten en de administratie verder verzorgen.

Onder onze leden bevinden zich ZZP’ers, maar ook VOF’s en BV’s met en zonder personeel.

Administratiekantoor
Controleren administratie

Inhoudelijk

De coöperatie controleert of de leden goed verzekerd zijn, zorgt ervoor dat de boekhouding op orde is en de belastingen/premies worden betaald.

Als u met één van onze aangesloten bedrijven (leden) zaken doet, dan kunt u via ons van het desbetreffende bedrijf gegevens ontvangen waaruit blijkt dat alles op orde is. (conform WKA)

Wij kunnen uw totale administratie verzorgen. De geautomatiseerde verwerking doen wij met Snelstart, een zeer goed en modern financieel administratieverwerkingsprogramma. En het maakt ons niet uit of u dat nu in een schoenendoos aanlevert of digitaal. Samen met u bepalen wij hoe de administratie moet worden opgezet. Vervolgens bekijken wij met u hoe alles het beste kan worden verwerkt en beheerd. Wij kunnen allerlei denkbare en gewenste rapportages verzorgen die u nodig heeft om uw bedrijf optimaal te laten draaien. En waar moet u zoal aan denken?

Wat kunnen wij voor u doen?

 • de administratie opzetten
 • de administratie invoeren
 • de jaarrekening samenstellen
 • de omzetbelastingaangifte verzorgen
 • de vennootschapsbelastingaangifte verzorgen
 • de tussentijdse rapportages verzorgen (voor investeringen, de bank etcetera; de cijfers van het verslagjaar herleiden naar toekomstig beleid)

Andere hulp

 • adviseren bij het toepassen van de CAO
 • het opstellen van arbeidscontracten
 • het verzorgen van de ziek- en hersteldmeldingen
 • het aan- en afmelden bij het UWV en de zorgverzekering
 • de administratie inzake de bedrijfstak-eigen regelingen (pensioenfonds etc.)
 • het aanmaken en aanleveren van de (digitale) betaalopdrachten
 • controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies

Assistentie belasting

 • de aangifte inkomstenbelasting verzorgen
 • de aangifte loonbelasting verzorgen
 • de aangifte omzetbelasting verzorgen
 • de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen
  ondersteuning bij de werkkostenregeling
 • een second opinion verzorgen

Begeleiding

 • de keuze van de bedrijfsvorm (eenmanszaak, VOF, BV, etcetera)
 • automatisering
 • administratief en fiscaal advies
 • investeringen
 • kredietaanvragen
 • personeelsvraagstukken
 • ondersteuning en begeleiding bij externe organisaties (banken, advocaten, etcetera)
© Copyright - Coöperatieve Dienstverlening Holland